Нормативтік құқықтық актлер

Нормативтік құқықтық актлер

  1. Мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарды құжаттама жасаудың және құжаттаманы басқарудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы ҚР Мәдениет және спорт министрінің 2014 жылғы 22 желтоқсандағы №144 бұйрығы.
  2. Техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі қағидаларын бекіту туралы ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 19 қаңтардағы №130 қаулысы
  3. Білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің үлгілік ережелерін бекіту туралы ҚР Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы №125 бұйрығы.
  4. Білім алушыларды білім беру ұйымдарының түрлері бойынша ауыстыру және қайта қабылдау қағидаларын бекіту туралы ҚР білім және ғылым министрі 2015 жылғы 20 қаңтардағы №19 бұйрығы
  5. Кәсіптік практиканы ұйымдастыру мен өткізу қағидаларын және практика базалары ретінде ұйымдарды айқындау қағидаларын бекіту туралы ҚР Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 29 қаңтардағы №107 бұйрығы.